Geldzaken

Wanneer brandt het rode lichtje bij de fiscus?

Vroeg of laat heeft iedere ondernemer te maken met een fiscale controle.
Je laat jezelf bijstaan door jouw boekhouder/accountant maar uiteindelijk blijft het toch jouw dossier en uiteraard jouw verantwoordelijkheid. Controles gebeuren allemaal automatisch, het systeem pikt jouw dossier eruit als er “regelmatig” onregelmatigheden voorkomen gedurende het jaar.

Hieronder kan je enkele van de meest courante controlepunten terug vinden:

1. Onregelmatigheden in de brutomarge

Je brutomarge wordt bepaald door je kosten te delen door je omzet. Een fluctuerende brutomarge in vergelijking met vorige jaren is een knipperlicht.

2. Klantenlisting

Een klantenlisting is een controle tussen 2 belastingplichtigen. Je wordt vermeld op de listing van je leverancier vanaf 250 euro excl. BTW.  Waarom is dit noodzakelijk? Om na te kijken of de aankoop klopt volgens jouw NACE-codes.

3. Btw-saldo teruggave

Indien je grote teruggaven van het btw-saldo ontvangen hebt, bijvoorbeeld door:
– Aankoop van een grote investering
– Een verkoop creditnota
– Stopzetting

4.  Laattijdige aangiftes/betalingen

Weest tijdig met je aangiftes! Herhaaldelijk laattijdige indiening van de btw- aangiftes, jaarrekeningen en  vennootschapsbelastingen doen het knipperlichtje branden.

5. Grote investeringen

Grote investeringen dienen teruggekoppeld te worden aan de listing. Investeringen die niks te maken hebben met je activiteiten zijn uiteraard ook knipperlichten.

6. Rekening courant

Heb je een rekening courant in credit?
Dit kan wijzen op het toekennen van intresten op een te hoge rekening courant, die niet nodig is in het bedrijf.

Heb je een rekening courant in debet?
  Duur (AJ 2019) 8,78%
–  Alarmbel bij de bank
–  Beter om deze om te zetten naar een lening

Conclusie

Sluit een verzekering af om de hoge kosten van je boekhouder/accountant te vermijden. Via deze link kom je meer te weten.

Bovendien, vergeet niet dat ambtenaren ook maar mensen zijn. Durf met andere woorden te spreken en durf te onderhandelen!

Mijn omzet groeit, maar mijn bankrekening dikt niet echt aan, hoe komt dat?

Het kan effectief gebeuren dat je op je jaarrekening merkt dat je omzet aanzienlijk stijgt maar dat je daar niets van merkt op je bankrekening. Waarschijnlijk heb je dan op vandaag nog onvoldoende inzicht in je winst. Denk je van wel? Ken jij dan het antwoord op onderstaande vragen?

 • Wat is mijn winstgevendheid per type activiteit en/of project?
 • Hoe bereken ik op basis van de gegevens van mijn boekhouding/administratie de winst per project?
 • Wat zal mijn verwachte winst zijn voor 2020?
 • Hoe kan ik die winst vergroten?
 • Welke acties moet ik hiervoor opzetten?
 • Biedt ik het juiste gamma aan?
 • Minimaliseer ik het betalingsrisico bij klanten op een preventieve manier?
 • Heb ik een goede planning en duidelijke afspraken met leveranciers naar levering en betaling toe?

Indien je op deze vragen niet onmiddellijk een antwoord kunt formuleren, is het interessant om te starten met analytische boekhouding op maat van jouw bedrijf om inzicht in je winstgevendheid te verwerven. Daarnaast kan je ook best je werkkapitaal analyseren. Je bent dan wel winstgevend, maar misschien blijft het geld te veel bij je klanten zitten, heb je te veel voorraad of zitten er te veel medewerkers op je administratie.

In elk geval is één zaak duidelijk. Winst begint bij inzicht. Een heldere en frisse blik op cijfers geeft je een nieuwe kijk op resultaat. Want weet je waar je geld verdient en waar je het verliest, dan kan je sturen en bijsturen. Een overzichtelijke resultatenrekening biedt kijk op jouw situatie en helpt je vooral om je winst te vergroten. Op die manier leer je op welk type activiteiten je extra focus moet leggen, welke investeringen je moet gaan doen.

 

Wanneer heb ik recht op subsidies?

Als bouwondernemer ken je ongetwijfeld tal van subsidies die er voor particulieren bestaan om energiezuinig te bouwen, om te renoveren, …

Maar wist je dat er ook tal van subsidies bestaan om jouw bedrijf te professionaliseren, te doen groeien, of om jouw innovatieve ideeën om te zetten in concrete projecten?

Het loont om geregeld na te gaan welke subsidies er bestaan voor particulieren of bedrijven op vlak van jouw dienstverlening. Want dat kan echt het verschil maken in jouw cijfers. Als jij dezelfde dienstverlening aanbiedt als jouw concullega’s, maar die maken de mogelijke subsidies eenvoudig kenbaar aan de klant dan zal de beslissing snel gemaakt zijn.

Waarom worden subsidies eigenlijk in het leven geroepen?

Subsidies dienen als ondersteuning van de groei en als middel om mensen in een bepaalde richting te doen denken en handelen. In ons huidige economische klimaat ligt daarom het accent vooral op:

 • Internationalisering (Bijv. deelname aan internationale beurzen)
 • Economische groei (Bijv. volgen van opleiding en aantrekken van expertises)
 • Digitalisering (Bijv. opleiding en advies omtrent ICT)
 • Ecologie (Bijv. Op het gebied van infrastructuur of op het gebied van het proces)

Er zijn tevens diverse thematische oproepen zoals bijvoorbeeld in het kader van circulaire economie, energiebesparing, duurzame renovaties, leegstandsbeheer, enz.

Als je deze accenten herkent binnen je bedrijf, kom je waarschijnlijk al in aanmerking voor een subsidie. Er zijn namelijk algemene subsidies waar elk bedrijf kan op indienen. Hierbij volgen kort enkele voorbeelden.

KMO-groeisubsidie

De KMO-groeisubsidie wordt verstrekt door het VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) ter ondersteuning van de werkgelegenheid en investeringen in Vlaanderen. Ga je nieuwe producten lanceren of wil je nieuwe markten verkennen. Of plan je om internationaal uit te breiden? Met deze subsidie kan je een duwtje in de rug krijgen om de strategische kennis in huis te halen die van je groei een succes kan maken. Je kan deze ondersteuning gebruiken om iemand met ervaring aan te werven maar ook om extern advies in te winnen. Deze subsidie kan je permanent indienen, maar het project kan ten vroegste de maand na indiening starten.

HR en opleidingen in bedrijven

Wanneer je groeit en met meer medewerkers begint te werken merk je wellicht dat de organische communicatiekanalen niet meer volstaan om het bedrijf vlot te laten werken en medewerkers (maar ook jizelf) meer nood krijgen aan (transparante) structuren en processen. Vanuit het ESF (Europees Sociaal Fonds) zijn er geregeld oproepen om te werken aan duurzame loopbanen voor de medewerkers (denk bijvoorbeeld aan de opmaak van een onthaalbeleid, het ontwikkelen van een feedbackbeleid met bijhorend verloningsbeleid, de opzet van een competentiebeleid, …). Daarnaast kan je met steun van het ESF ook werken aan de ontwikkeling van je medewerkers door een opleidingsbeleid uit te werken in je bedrijf. De tijd die je medewerkers besteden aan de opleidingen worden deels gecompenseerd dankzij de steun van deze subsidie.

Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Broed je op een innovatief idee, maar dient er nog wat onderzoekswerk uitgevoerd te worden? Dan kan je hiervoor binnen een onderzoeksproject samenwerken met een kennisinstelling (en tot 60% steun ontvangen). Zit je idee al in een verdere fase en ben je toe om het te gaan ontwikkelen. Dan kan je tot 50% steun ontvangen om je ontwikkeling om te zetten tot een succesvolle business. Een mooi voorbeeld van een succesvolle innovatie dankzij de steun via een ontwikkelingsproject is het Staenisrooster (www.staenis.com), waardoor de doe-het-zelf-zelver nu ook een professionele chapevloer kan leggen maar ook een toegevoegde waarde voor professionals.

Voordeelmaatregelen

Daarnaast is het ook belangrijk als je met je bedrijf nieuwbouw- of verbouwplannen hebt om eerst alle voordeelmaatregelen te screenen. Via de ecologiepremie+ bijvoorbeeld kan je een aanzienlijke steun krijgen voor de meerkost van bepaalde investeringen.

Wie verstrekt de subsidies?

Subsidies voor bedrijven worden door verschillende overheden verstrekt: provinciaal, Vlaams, federaal en zelfs Europees. Daarnaast geven sommige gemeentes en steden ook subsidies, maar dit is sterk afhankelijk van streek tot streek; bijvoorbeeld voor het aanleggen van groendaken.

Wanneer kan je subsidies indienen?

Sommige subsidies kan je continu indienen, bij andere subsidies dien je rekening te houden met de deadline van de calls. De subsidies waarvoor je in aanmerking komt, hangt uiteraard af van jouw ideeën en plannen en welke inspanningen je bereid bent te leveren. Bij sommige subsidies kan je de volledige steun van het project krijgen, bij andere subsidies is een eigen bijdrage vereist.

En nu?

Je denkt waarschijnlijk, maar hoe begin ik daar nu aan? In vele gevallen ontzie je je op de moeite omdat er ofwel geen tijd is, de procedures te ingewikkeld zijn of je eenvoudigweg geen weet hebt van bepaalde subsidies. Je laat letterlijk geld liggen waar je recht op hebt!

Er bestaan gespecialiseerde bedrijven die je helpen in het bos van het subsidielandschap en die ook de vlotte rapportage (met uitbetaling van de gegunde middelen) ondersteunen. Dergelijke bedrijven werken vaak via het principe van no gain, no pain. Wordt de subsidie niet toegekend, dan zit je ook niet met onnodige kosten. En als de subsidie niet wordt toegekend, dan heb je toch een mooie analyse van je bedrijf. Weet tevens dat veel subsidieverstrekkers een herkansing toelaten.

Nog enkele tips om van start te gaan

 • Laat je informeren over welke subsidies er zijn en voor welke je mogelijks in aanmerking komt vooraleer je investeert. Soms kan je, door iets meer t of anders te investeren, grotere of meerdere subsidies ontvangen.
 • Ga ook steeds na welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
 • Ga regelmatig na welke nieuwe subsidies er zijn, welke er uitgebreid worden (bijv. naar de doelgroep) en welke er on hold gezet worden. Je kan dit doen door je in te schrijven op de nieuwsbrief van Agentschap voor innoveren en ondernemen.
 • Neem de tijd om een volledig en correct dossier op te maken. Door voldoende aandacht te schenken aan het verzamelen van info en documentatie zal je tijd winnen en voorkomen dat je dossier wordt afgewezen omwille van bijv. een onvolkomenheid.
 • Durf je te laten bijstaan door een expert.

Iedereen weet dat er subsidies bestaan, maar vele ondernemers staan er weinig of niet bij stil wat dan kan betekenen voor hun bedrijf. Subsidies, die worden toegekend, lopen al snel op tot enkele duizenden euro’s, dus is het echt wel de moeite waard om er wat tijd aan te spenderen.

Wil je hier meer over weten?

Kom dan naar een netwerkavond of volg een opleiding hierover. Houd de kalender van ’t Fundament goed in het oog.

Weet ook dat je hiervoor Fundamentors kan inschakelen, zij helpen je persoonlijk verder op weg of nemen het volledig van je over indien gewenst.